Zuby

Nová technologie v Implantologickém centru Stomatologické kliniky 1. LF a VFN


Kategorie: Aktuality Zuby 
19.únor 2015
Novou technologii, která má výrazně zpřesnit a zkrátit dobu při zhotovování můstků na zubní implantáty, má jako první v ČR Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
S novým přístrojem budou pracovat odborníci v nově zřízeném Implantologickém centru stomatologické kliniky, které je zaměřeno na moderní technologie a přístupy v léčbě chybějících zubů. Nová technologie otevírá i další možnosti pro vědecký výzkum přesnosti zubních náhrad, rovněž studenti zubního lékařství 1. lékařské fakulty budou mít možnost naučit se s přístrojem pracovat.. Nejmodernější způsob náhrady vlastních zubů jsou zubní implantáty. Jde většinou o titanové šrouby, které se zavádějí do čelistní kosti a nahrazují tak kořen vlastního zubu. Poté, co se implantát do kosti vhojí, což normálně trvá dva až tři měsíce, se na něj zhotovuje pilíř – nástavba a následně fixní nebo snímatelná protetická práce. Díky bioaktivní úpravě povrchů implantátů se dnes mohou některé z nich již okamžitě zatížit – tzn. ihned po zavedení implantátu do kosti na něj lze zhotovit provizorní, ale i definitivní můstek. Klasický postup pro vytvoření takové zubní náhrady znamená nejprve vytvoření otisků situace v ústech, laboratorní výrobu modelů a zhotovení náhrady na modelu. Teprve poté se náhrada v ordinaci vyzkouší pacientovi a upevní. Při tomto procesu mohou někdy vzniknout určité nepřesnosti a chyby, vedoucí v důsledku až k funkčnímu či estetickému selhání náhrady. Navíc i výroba provizorních náhrad si žádá určitý čas – obvykle 1 až 2 dny. Výhoda nové technologie WeldOne spočívá v tom, že zubní lékař nemusí zhotovovat otisky, ale titanovou konstrukci jako základ zubní náhrady vytvoří přímo v ústech pacienta. Na implantáty zavedené do kosti našroubuje speciální pilíře, které propojí titanovým drátem a přesně v daných místech svaří pomocí nového přístroje. Celou tuto nově vzniklou konstrukci sejme a odešle do laboratoře. Během hodiny je laborant schopný na ni vytvořit umělé zuby z kompozitní pryskyřice. Poté se tato konstrukce pacientovi upevní v ústech. Vedoucí lékař Implantologického centra MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D., je v současné době jediný v ČR, kdo má potřebné odborné školení a může s tímto přístrojem zacházet. Nová technologie podle něj velmi zpřesňuje a zrychluje výrobu zubní náhrady. Největší využití bude mít podle něj při zhotovování rozsáhlých prací v bezzubých čelistech či při výrobě větších můstků, ať už provizorních či definitivních. Přednosta kliniky upozornil, že zubní implantáty jsou sice nejlepší způsob, jak nahradit chybějící zuby, ale mají nevýhodu v tom, že tuto léčbu zdravotní pojišťovny nehradí. Cena jednoho implantátu i s korunkou se pohybuje na různých klinikách od 16.000 do 30.000 korun. Na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN je stanovena na 19.890 korun. Cena za vytvoření zubů v bezzubé čelisti zde stojí zhruba 100.000 až 150.000 korun. www.vfn.cz
Autor: zpracováno redakčně