Hubnutí - obezita

Riziko zvýšení BMI


Kategorie: Nadváha a obezita Aktuality 
24.září 2014
Vysoký krevní tlak, nadměrná konzumace alkoholu nebo stres – to vše jsou faktory, které mohou způsobit, že srdce člověka začne bít na poplach. V tomto případě to bití nebude pravidelné, neboť se bude jednat o fibrilaci síní, jednu z nejčastějších srdečních arytmií. Studie navíc potvrdily, že značný vliv na propuknutí této choroby, která může vyústit až v cévní mozkovou příhodu, může mít i obezita. A rizikový vztah je více než jednoznačný. S každým zvýšením BMI (Body Mass Index) indexu o 1 bod roste pravděpodobnost vypuknutí nemoci o 4 %.
Fibrilace síní ovlivňuje život 2,2 miliónu lidí ve Spojených státech a 4,5 miliónu lidí v EU. V České republice je tímto onemocněním ohroženo až 150 000 lidí. Jedná se tak o nejčastější poruchu srdečního rytmu, která je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro cévní mozkovou příhodu. Výskyt fibrilace síní v populaci vzrůstá především s věkem. Postihuje až 5 % populace ve věku nad 65 let. Pokud člověk nemocí trpí, existuje u něj reálné nebezpečí tvorby krevních sraženin díky rychlému a nepravidelnému tepu srdce. S tím vzrůstá i riziko cévní mozkové příhody – a to až pětinásobně. Studie ale potvrdily, že výskyt choroby je spojen i s nezdravým stravováním, ve kterém dominují tuky. Zvýšená tělesná hmotnost totiž velmi zatěžuje srdce. Je to podobné, jako když si zdravý jedinec na sebe oblékne 20 kg vážící oblek. Ten bude představovat odchylku od zdravé váhy. Srdce bude vystaveno mnohem větší zátěži, což bude znát prakticky okamžitě. Osoba trpící obezitou se ale s tímto problémem musí potýkat 24 hodin denně. „Klíčové je nemoc odhalit co nejdříve. Pokud člověk zaznamená nepravidelné bušení srdce, zrychlený tep, sníženou výkonnost při zátěži, nadměrné pocení, zadýchávání a častou únavu, může se jednat o fibrilaci síní. Projevit se ale také nemusí žádnými příznaky. Pokud nedojde k léčbě, mohou rychlé a nepravidelné stahy síní způsobit vznik krevní sraženiny, která se může uvolnit a ucpat mozkové tepny. Tím dojde k cévní mozkové příhodě,“ upozorňuje prim. MUDr. Aleš Tomek z Neurologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Každá srdeční arytmie, i fibrilace síní, má u jednotlivých pacientů různé projevy. Jedním z hlavních projevů bývá pocit vnímaný jako bušení srdce. Jiní pacienti si nepravidelnost srdečního tepu příliš neuvědomují, zato ale pociťují únavu, nízkou výkonnost při tělesné zátěži, snadno se zadýchávají a potí. I přes tyto varovné příznaky, řada lidí podceňuje včasnou návštěvu lékaře. Považují totiž tyto problémy za něco přirozeného a spojeného s procesem stárnutí. Často je tak fibrilace síní zjištěna až náhodným nálezem na EKG při pravidelné preventivní prohlídce nebo až při některé z komplikací, jako je například mozková příhoda. Proto se u pacientů starších 65 let věku doporučuje měření pulzu. Pokud je rychlý a zcela nepravidelný, měla by následovat kontrola EKG a návštěva u lékaře. Index BMI je základním měřítkem, podle kterého se určuje, zda je člověk podvyživený, zda má ideální váhu nebo je naopak obézní. Hodnoty určující nadváhu nebo dokonce obezitu mohou ale vycházet i jedincům, především mužům, kteří na sobě nemají téměř žádný tuk, ale naopak jsou samý sval. Proto je index BMI doplňován dalším kritériem – obvodem pasu. Ten by u žen neměl být větší než 80 cm a u mužů by neměl přesáhnout 94 cm. Tabulka 1 Kategorie BMI a zdravotní rizika BMI Kategorie podle WHO Zdravotní rizika <18,5 Podváha Poruch přijmu potravy (anorexie) 18,5 – 24,9 Normální váha Minimální 25 – 29,9 Nadváha Lehce zvýšená, zvýšená 30 – 34,5 Obezita stupně I Středné vysoká 35 – 39,9 Obezita stupně II Vysoká >40 Obezita stupně III Velmi vysoká Dle TZ: www.amic.cz
Autor: zpracováno redakčně