Onkologie

Trendy v oblasti diagnostiky a léčby rakoviny tlustého střeva


Kategorie: Onkologie Aktuality 
22.srpen 2014
Každoročně v České republice onemocní rakovinou tlustého střeva a konečníku kolem 8000 obyvatel. Kolorektální karcinom tak představuje druhé nejčastěji vyskytující se nádorové onemocnění v České republice a v celosvětové statistice se Česká republika dlouhodobě udržuje na předních příčkách v počtu onemocnění na 100 tisíc obyvatel. Za účelem probrat nejnovější poznatky a trendy v oblasti diagnostiky a léčby pacientů s tímto onemocněním se sejdou 29. září v Praze přední čeští odborníci v rámci 6. postgraduálního kurzu Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP.
Akce je spoluorganizována Nadací VIZE 97, Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha a Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP za podpory generálního partnera firmy Zepter International s.r.o. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se dlouhodobě zasazuje o šíření povědomí o rakovině tlustého střeva a konečníku. Díky jejímu úsilí a spoluprací s ÚVN Praha a Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP se podařilo významně přispět ke snížení výskytu tohoto onemocnění, a to především zavedením bezplatného preventivního vyšetření pro osoby ve věku nad 50 let a vybavením endoskopických pracovišť v České republice novými lékařskými přístroji. 6. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP se bude konat v prostorách Pražské křižovatky, kostel sv. Anny 29. 9 2014. Akce je určena odborníkům, kteří se zabývají oblastí diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu Společnost Zepter International s.r.o. se stala generálním partnerem projektu Nadace Vize 97 Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Jejím cílem je podporovat zdravý životní styl, díky kterému je možné těmto onemocněním předcházet, nejen prostřednictvím svých kvalitních výrobků určených pro zdravou přípravu potravin, ale také formou osvěty. Dle TZ vangelis.zingopis@vize.cz Organizační zajištění akce GUARANT International spol. s r.o. Tel: +420 702 204 470 E-mail: pathova@guarant.cz
Autor: zpracováno redakčně