Onkologie

Online klinika pro onkologii prostaty


Kategorie: Onkologie Aktuality 
24.červenec 2014

Počet nemocných nebezpečnou formou rakoviny prostaty každoročně stoupá, ovšem velká část z nich ještě donedávna neměla o nemoci a léčbě dostatečné informace. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, webový multimediální průvodce, který ústy předních onkologických odborníků provádí pacienta optimální cestou léčby. Půlroční provoz online kliniky potvrdil, že pacienti
i jejich rodiny mají o informace k léčbě i nemoci velký zájem, což potvrzují odborníci věnující se chodu portálu. Jsou to:prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., Přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol,prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., Přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň,MUDr. Jana Katolická, Ph. D., Onkologicko-chirurgické odd. FN u sv. Anny, Brno,as. MUDr. Michaela Matoušková, UROCENTRUM, Praha 2 aMUDr. Marcela Koudelková, manažerka projektu.

Rakovina prostaty je druhou nejčastější formou nádorového onemocnění u mužů a třetí nejčastější příčinou jejich úmrtí v České republice. Informovanost mužů ohledně karcinomu prostaty je přitom poměrně nízká. Vzhledem k tomu, že muži před určením diagnózy o chorobě prakticky nic neví, po zjištění onemocnění je jejich potřeba po informacích velká. Proto vznikla Online klinika pro onkologii prostaty, která sdružuje veškeré informace o nemoci samotné a její léčbě. Zájem pacientů o informace online kliniky během prvního půlročního provozu je skutečně velký a předčil veškerá očekávání.

Webové stránky komunikují s pacientem prostřednictví videí, na kterých přední čeští odborníci na léčbu rakoviny prostaty provádí pacienta léčbou tak, aby ho zbavil zbytečných obav. Seznamují s možnostmi léčby, aby byla co nejefektivnější a nejúspěšnější. Cílem je, aby si pacienti nebo rodina v klidu a svým tempem prošli jednotlivé lekce a opakovaně se mohli vracet ke konkrétním záznamům.

Mezi návštěvníky Online kliniky pro onkologii prostaty převažují starší věkové skupiny, ale přibývá také mladších. Stránky přitom navštěvují i ženy - partnerky nebo manželky nemocných mužů, které jim chtějí být oporou.

Online klinika pro onkologii prostaty zaznamenala v prvním půlroce svého fungování velmi pozitivní ohlasy v podobě povzbudivých komentářů.

Z tohoto důvodu se Online klinika v příštích měsících rozšíří o další témata. Team odborníků, kteří se na fungování portálu podílejí, doplní doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Lekce docentky Janáčkové se budou věnovat dopadům na psychiku muže, kterému je oznámena diagnóza rakoviny prostaty a dopadu léčby na sexuální a partnerský život. Pod vedením profesora Babjuka se připravují sekce pro mladší generace s videokazetami, které se zabývají prevencí.

 

www.rakovinaprostaty.org.

www.amic.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová