Co víme o chřipce

Vaccines Europe vyzvala státy EU k podpoře očkování proti chřipce


Kategorie: Terapie a prevence chřipky Aktuality 
23.červenec 2014

Organizace Vaccines Europe vyzvala Evropskou unii, aby se všechny její členské státy začaly více podílet na zvýšení proočkovanosti svých občanů. Realizace plánů jednotlivých států v oblasti očkování, jakým je v České republice Národní akční plán určený na zvýšení proočkovanosti proti chřipce, hraje v podpoře prevence zásadní roli. V průměru při chřipkové sezóně zemře v zemích EU 38 5001 lidí, některé státy však stále reagují nedostatečně.

V České republice je proočkovanost velmi nízká, podobně jako v Maroku či na  Kostarice. Proočkovanost české populace dosahuje necelých 6 %, zatímco v západní Evropě je 17 %. Ještě lépe je na tom Kanada s 33 % a USA s číslem nejvyšším – 46 %. Chřipka přitom není banální onemocnění, jelikož ji většina populace zaměňuje s nachlazením. Ve skutečnosti chřipka představuje velká zdravotní rizika, a to zejména pro chronicky nemocné pacienty, děti a seniory. Jejím důsledkem může být zápal plic či další vážné zdravotní komplikace.

 Organizace Vaccines Europe usiluje o to, aby se EU v proočkovanosti dostala na první místo na světě, a shrnuje nejdůležitější body v podpoře prevence v jednotlivých zemích:

 

 • společný postup ve zvyšování proočkovanosti v celé EU

 • větší podpora inovací ve vakcinaci

 • předcházení epidemiím onemocnění, proti nimž existuje očkování

 • podpora silnějšího postavení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

 • vytváření efektivních komunikačních strategií za účelem zvyšování zájmu o veřejné zdraví

   Evropská unie by se podle Vaccines Europe měla zaměřit zejména na proočkovanost rizikových skupin, do nichž patří chronicky nemocní občané, děti a senioři. Právě očkování dětí by mělo být tím hlavním cílem v boji za veřejné zdraví ve 21. století. V současné době utrácejí členské státy v průměru pouze 2,7 % svých zdravotnických rozpočtů za prevenci1, což je mimořádně nízké číslo. Systémy zdravotní péče tedy musí projít zásadními změnami, které se zaměří nejen na prevenci, ale také na efektivitu, která v mnoha zemích úplně chybí.

   Problémem ve všech členských státech je také nedostatečná podpora vědy a výzkumu v otázce očkování. Vývoj nových vakcín trvá od 8 do 18,5 roku1, což naprosto neodpovídá poptávce na trhu. Je tedy nutné mnohem více iniciovat spolupráci veřejnosti, plátců, farmaceutického průmyslu a odpovědných úřadů. Téměř šest a půl roku trvá, než jsou nové vakcíny rozšířeny mezi občany1, což je způsobeno zejména pomalým vývojem národních akčních programů. Nedostatečná je také podpora malých společností, které jsou ve vývoji nových vakcín důležité vzhledem k novým nápadům. Zároveň vytvářejí další pracovní místa a napomáhají ekonomickému růstu EU.

   Veškeré akční plány ovšem nejsou tím hlavním, co ovlivňuje rozhodování pacientů. Hlavní autoritou jsou pro ně lékaři a sestry, ani oni se však necítí být dostatečně kompetentní k podávání informací o výhodách očkování. Dokonce 37 % studentů medicíny1 a 38 % sester1 podle svých slov o očkování neumí dobře komunikovat a až 85 %  těchto lékařských pracovníků by se dokonce rádo dozvědělo více.

   Cílem Vaccines Europe je propojit veřejnost, lékaře i zákonodárce, aby začali problém chřipky vnímat jako velmi vážný a řešili společně nízkou proočkovanost, která znamená nejen pokles pracovní produktivity, ale hlavně riziko vážného ohrožení života a zdraví.

   www.allmedia4u.cz

   Vaccines Europe: Call For Action.: http://www.vaccineseurope.eu/wp-content/uploads/2014/06/20140530_VE_CallForAction_web.pdf

   

   

Autor: MUDr. Olga Wildová