Bylinky

Aktuální situace léčebného konopí v České republice


Kategorie: Léčivé rostliny Knižní recenze a anotace Aktuality 
26.červen 2014
Pacientský spolek KOPAC, jehož cílem je hájit práva všech pacientů, pro něž je indikováno konopí zahajuje v červnových dnech 2014 své aktivity. Přes legislativní změny, které již více než před rokem v České republice umožnily předepisování léčebného konopí, je totiž léčebné konopí pro pacienty dosud legální cestou zcela nedostupné. (TK 24. června 2014 v Praze.)
Aktuální situace léčebného konopí v České republice. Konopí bylo v České republice pro léčbu zpřístupněno změnou zákona o návykových látkách a zákona o léčivech v březnu 2013. Tím bylo umožněno předepisování léčebného konopí na elektronický recept. Ministerstvo zdravotnictví ČR, resp. jím řízený Státní ústav pro kontrolu léčiv ale za více než 12 měsíců nedokázal zprovoznit elektronický registr těchto receptů, jak mu ukládá zákon, a tak dosud žádný lékař konopí nemohl předepsat. Díky tomuto selhání nemohla po léčebném konopí vzniknout poptávka. Jediný dovozce, který i přesto o možnost konopí dovézt požádal, je od dubna 2014 drží ve svém skladu a v jedné moravské lékárně, aniž by jej mohl legálně dopravit k potřebným pacientům. Ministerstvo zdravotnictví ještě pod vedením ministra Leoše Hegera navíc vydalo vyhlášku, jež omezuje druhy předepisovaného konopí jen na čtyři odrůdy. To zamezuje využití dalších, dokonce klinicky využitelnějších druhů konopí ve výzkumu, léčbě i v prevenci nemocí. Ve stejné vyhlášce Hegerovi úředníci bez jakéhokoli důvodu omezili diagnózy a věk pacientů, kterým lze konopí předepsat. V neposlední řadě také nastavili měsíční množstevní limity konopí jako nižší, než jsou účinné dávky. Předchozí vedení ministerstva zdravotnictví tak zabránilo zavedení efektivní léčby pro většinu pacientů – což je zcela neetické a v rozporu se zásadami medicíny založené na důkazech. Pacientský spolek pro léčbu konopím KOPAC je dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace. Sdružuje pacienty indikované pro různé typy léčby konopím a/nebo konopnými látkami a jejich podporovatele. Cílem spolku je (1) faktické zpřístupnění léčby konopím, (2) trvalé hájení zájmů a práv „konopných“ pacientů, (3) iniciování a podpora procesu, jenž povede k úhradě léčebného konopí a konopných přípravků z prostředků zdravotního pojištění, a (4) podpora výzkumu léčebného potenciálu látek obsažených v konopí (THC, CBD a dalších kanabinoidů a jejich kombinací). KOPAC vznikl jako nezávislá iniciativa, která volně navazuje na činnost Petičního výboru za léčebné konopí (www.lecebnekonopi.cz). Spolek bude prostřednictvím pacientského sdružení Koalice pro zdraví vstupovat do legislativních a regulatorních procesů jako připomínkové místo. Pacientům poskytují ve spolku KOPAC odbornou podporu lékaři a vědci, jež KOPAC obsadil do své správní rady. Pacientská organizace KOPAC podporuje a propaguje klinicky podložené léčebné využití konopí. Za tím účelem umísťuje na své webové stránky www.spolek-kopac.cz přeložené materiály americké organizace Americans for Safe Access, která radí, jak konopí užívat při léčbě různých diagnóz a zdravotních stavů. Pacientský spolek se stal členem Mezinárodní asociace pro kanabinoidní léčbu (IACM), která se zaměřuje na výměnu informací mezi výzkumníky, lékaři a pacienty. Zájemci o členství mohou vyplnit webový formulář na www.spolek-kopac.cz. Členství ve spolku je neveřejné, s veškerými údaji je nakládáno důvěrně, a je spojeno s úhradou členského poplatku. Členství zaručuje bezplatné využívání veškerých výše uvedených aktivit a služeb spolku. www.spolek-kopac.cz vendulabelackova@gmail.com
Autor: zpracováno redakčně