Poradna - závislosti

Měření CO ve vydechovaném vzduchu u kuřáků


Kategorie: Poradna - závislosti Jak přestat kouřit Aktuality 
04.červen 2014

Jak je již mnoho let známo, Světová zdravotnická organizace vyhlašuje každoročně poslední květnový den Světovým dnem bez tabáku. Je to příležitost uvědomit si význam pandemie závislosti na tabáku a připomenout rizika této závislosti.

Sestry Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK v rámci Světového dne nabízely u této příležitosti ve vestibulu Fakultní polikliniky VFN zájemcům (nejen z řad kuřáků) informace o možnostech léčby závislosti na tabáku, včetně osmi druhů letáků.

 Kuřáci si také mohli otestovat svou míru „přiotrávenosti“ tabákovým kouřem: sestry jim měřily množství oxidu uhelnatého (CO) ve výdechu. Je to ukazatel, který pomůže odhadnout míru expozice tabákovému kouři a tak změřit i intenzitu kouření. Přístroj také ukazuje procento červených krvinek, na které je CO navázán a které tudíž nemohou přenášet kyslík.

 Odborníkům z Centra pro závislé na tabáku tato hodnota pomáhá odhadnout potřebu léků pro jednotlivé pacienty – z jedné cigarety se totiž vstřebá typicky kolem 1 mg nikotinu, ale někdy až 3 mg, záleží vždy na způsobu kouření, nikoli na údaji na krabičce – ten je zcela zavádějící.

 Tentokrát mělo o měření CO zájem 29 osob, z toho 18 žen a 11 mužů. Extrémních hodnot dosáhla žena (27 let): 26 ppm CO ve výdechu po 5 vykouřených cigaretách, kouří denně 20 cigaret, a muž (50 let): 29 ppm CO ve výdechu po 10 vykouřených cigaretách, kouří denně 20 cigaret. V obou případech svědčí naměřené hodnoty o velmi intenzivním kouření.

 Centrum pro závislé na tabáku je ovšem k dispozici kuřákům v budově Fakultní polikliniky VFN, Karlovo náměstí 32, telefon 224 966 608 i nadále, nejen na Světový den bez tabáku. Zájemci se mohou objednat bez doporučení lékaře. Centrum nyní nabízí také studii s elektronickými cigaretami.

 Cílem této akce je motivovat kuřáky k odvykání kouření a poskytnout více informací veřejnosti o možnostech léčby.

 

Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky VFN a 1. LF UK

Fakultní poliklinika VFN, Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2, tel.: 224 966 608.

 

www.vfn.cz

www.1lf.cuni.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová