Astma

Světový den astmatu – 6. květen


Kategorie: Aktuality Astma 
05.květen 2014

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které postiženému ztěžuje dýchání a může vést až k dechové nedostatečnosti. Často se projevuje záchvaty suchého dráždivého kašle a slyšitelnými změnami dýchání. V horším případě přichází astmatický záchvat, který může v kritických situacích, pokud není včas poskytnuta lékařská pomoc, skončit až smrtí. Nemoc se obvykle vyskytuje u lidí trpících alergií, vznik astmatu ale může souviset i s genetikou, s faktory životního prostředí nebo životosprávou.

 

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) je na světě více než 300 milionů lidí, pro které není dýchání bezproblémovou součástí života. Ročně svůj nerovný boj s astmatem prohraje a na jeho následky zemře 250 tisíc lidí. Jen v České republice se odhaduje počet trpících astmatem na 800 tisíc, což znamená, že tímto chronickým onemocněním trpí každý dvanáctý Čech. Problematiku spojenou s touto chronickou chorobou připomene Světový den astmatu, který letos připadne na úterý 6. května.

 

.Ačkoliv se  každým rokem poznávají procesy a změny při astmatu stále podrobněji, jednoznačná odpověď na to, co ho způsobuje, zatím neexistuje. Skutečností ale zůstává, že se jedná především o onemocnění mladých lidí a dětí. Jen v České republice je postiženo každé desáté dítě, v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší je výskyt ještě dokonce  vyšší.

 

Na základě dlouhodobého pozorování se potvrdil rostoucí trend výskytu astmatu současně se zvyšujícím se znečištěním ovzduší, zejména prachem. Velké procento nemocných s chronickým astmatem se tak nachází ve velkých průmyslových aglomeracích, kde je koncentrace škodlivých látek ve vzduchu nejvyšší. Počet onemocnění však prokazatelně ovlivňuje také znečištění ovzduší z automobilové dopravy v okolí frekventovaných ulic či vliv kouření. V roce 1996 byl celkový výskyt astmatu v populaci na úrovni 4 %, v současnosti se pohybuje okolo 8 %.

 

Léčba chronických zánětlivých onemocnění plic, mezi která patří průduškové astma, má dlouhou historii, ale nejvýraznější posun nastal v 60. letech minulého století, kdy se začaly používat inhalační formy léků. Účinná látka se tak dostává cíleně do plic. Astma je nevyléčitelné onemocnění, jehož léčba probíhá celoživotně. Když však astmatik dobře spolupracuje s ošetřujícím lékařem, dodržuje všechny zásady léčby, správně užívá léky a kontroluje průběh své nemoci, může žít aktivním a plnohodnotným životem. Velmi důležitá je proto prevence samotného vzniku onemocnění. Nekouřit v době těhotenství, nevystavovat dítě prašnému prostředí, cigaretovému kouři, a pokud je již astma zjištěno, pak se zaměřit na příčiny vzniku a racionální léčbu.

www.amic.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová