Poruchy spánku

Světový den spánku – 14. březen


Kategorie: Poruchy spánku Aktuality 
14.březen 2014

Spánek je jednou ze základních biologických potřeb a předpokladem  zdravého a spokojeného života. Moderní životní styl, doprovázený často stresem a dlouhou či nepravidelnou pracovní dobou, přispívá k rozvoji spánkových potíží. Spánkové poruchy již představují epidemii. Protože těmto problémům je možné předcházet prevencí, kontrolou a správnou léčbou vyhlašuje se Světový den spánku, který letos připadá na pátek 14. března.

Epidemiologické studie ukazují, že 40 % dospělých a 25-30 % dětí má spánkové obtíže. Z toho asi 25 % trpí nespavostí, zhruba 5 % naopak nadměrnou spavostí. Pokud bychom brali v úvahu i příležitostné obtíže se spánkem např. při směnném pracovním procesu či při cestování (tzv. jet lag), pak je výskyt spánkových poruch ještě větší. Zdravý spánek je nezbytný pro obnovu duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop, poznávání a myšlení i pro metabolické pochody v těle. Nedostatek spánku nebo nekvalitní spánek má také negativní vliv na naše rozhodování. Z výzkumů přitom vyplývá, že průměrná doba spánku se v západních zemích zkrátila za pouhých dvacet let o hodinu. To s sebou nese i větší sklon k různým nemocem.

Nejrozšířenější poruchou spánku je bezpochyby nespavost neboli insomnie, která postihuje  30-45 % dospělé populace, trpí jí polovina lidí nad 65 let. Insomnie se projevuje neschopností usnout, přerušovaným spánkem a časným probouzením. V důsledku uvedených skutečností jsou nespavci ráno nevyspalí a neodpočatí a tento stav přetrvává nebo se zhoršuje během dne. Zhruba 10 % populace, především muže ve středním a vyšším věku, postihuje obstrukční spánková apnoe (OSA). Ta se projevuje zástavami dechu během spánku, které jsou ukončeny hlasitým zachrápáním. Organismus postiženého si během spánku dostatečně neodpočine, protože nedochází ke kvalitnímu, nepřerušovanému spánku. Hlavním důvodem, proč musí být OSA léčena, je však to, že může přispět k rozvoji vysokého tlaku a onemocnění srdce a cév včetně cévních mozkových příhod. K úspěšné léčbě zpravidla stačí chirurgický zákrok – zkrácení měkkého patra.

Neurologickým onemocněním je narkolepsie, kdy nemocný náhle a nekontrolovaně usíná, často uprostřed nějaké činnosti. Pacient může usnout i během hovoru, řízení auta nebo jídla. Příčiny onemocnění ještě nejsou zcela známé, dávají se ale do souvislosti s hormonálními změnami během puberty. Pro nemocné narkolepsií je mimořádně důležité dodržování pravidelného režimu spánku, cvičení i odpočinku. Závažnější případy se léčí antidepresivy a dalšími léčivy.  K dalším poruchám spánku patří rovněž syndrom neklidných nohou, parasomnie či idiopatická hypersomnie.

Odstranění spánkových poruch je komplikované a často je nutno vyhledat pomoc odborníka. Základem dobrého spánku je klidné větrané prostředí s příjemnou teplotou, nejlépe 18-20°C, a kvalitní matrace pro správnou polohu páteře. Od pozdního odpoledne se doporučuje nepít kávu, čaj nebo jiné povzbuzující nápoje, lehká večeře nejpozději 3 -4 hodiny před ulehnutím. Před spánkem je dobré odložit pracovní i soukromé starosti a uléhat s příjemným očekáváním spánku. (Dle TZ k  dané problematice stručné vyjádření MUDr. Věry Najmonové, primářky neurologické ambulance Nemocnice Mělník ( Mediterra).

www.amic.cz

Autor: zpracováno redakčně