Choroby

Chraňte se před chronickou obstrukční plicní nemocí


Kategorie: Choroby 
06.leden 2014
Pokud máte potíže s dýcháním, trápí vás kašel již delší dobu, dokonce vykašláváte hlen, při chůzi se zadýcháváte, kouříte a je vám více než čtyřicet let, možná nadešel ten správný čas navštívit svého praktického lékaře. Vyjmenované příznaky mohou být počátkem chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

CHOPN lze popsat jako dlouhodobé zánětlivé onemocnění způsobené vdechováním škodlivých látek. Nejčastější, ale ne jedinou příčinou je tabákový kouř.  Uvádí se, že CHOPN postihuje až 40 - 50 % celoživotních kuřáků. Škodí jak aktivní kouření cigaret, doutníků či dýmek, ale i pobyt v zakouřeném prostředí. O závažnosti vlivu tabáku na vznik této nemoci svědčí skutečnost, že země s větším počtem kuřáků pravidelně zaznamenávají vyšší úmrtnost pacientů na CHOPN. Přibližně 15 až 20 % pacientů s diagnózou CHOPN vděčí za špatný zdravotní stav nevyhovujícímu životnímu či pracovnímu prostředí plnému chemikálií, prachu a ostatních znečisťujících látek. Riziko CHOPN se navíc zvyšuje při opakovaných infekcích dýchacích cest. Určitý vliv na vznik tohoto onemocnění má i genetický faktor.

Riziko onemocnění CHOPN stoupá s věkem. V rámci Evropské unie navíc převažuje častěji u mužů než u žen. Hlavní rizikovou skupinu přestavují muži ve věku nad 40 let. Výskyt onemocnění je však patrný i u žen a ostatních věkových kategorií. Ve středně těžkém či těžkém stádiu CHOPN se nachází přibližně 5 – 10 % pacientů ve věku do 40 let. V případě lehkého stádia je prevalence 15 - 20 %. Mezi muži ve věku nad 70 let je evidováno 20 % pacientů se středně těžkým či těžkým CHOPN. Žen v této věkové skupině je o něco méně, celkově 15 %.

Dýchací soustavu člověka ovlivňuje i jeho profese. Průměrný český zaměstnanec odpracuje přibližně 1936 hodin za rok. Necelou čtvrtinu svého dne tedy stráví ve svém pracovním prostředí. Přestože se v současné době věnuje pracovním podmínkám více péče než v minulosti, stále existují zaměstnání, která mají na dýchací soustavu člověka nebezpečný vliv. Příkladem mohou být:

  • dělnické profese - těžba surovin, stavebnictví, hutní, textilní, potravinářský, chemický, gumárenský a kosmetický průmysl, výroba elektrospotřebičů, barev, plastů, keramiky atd.

  • laboranti, pracovníci ve zdravotnictví (prach ze zvířat či léků, dezinfekční prostředky)

  • pracovníci úklidových služeb (prach, čisticí a dezinfekční prostředky, chlor)

  • pracovníci v zemědělství a lesnictví (prach ze zvířat, dřeva, sena, obilí apod.)

Každý rok kvůli CHOPN zemře 2500 obyvatel České republiky a 300 tisíc lidí v rámci Evropské unie. Základem, jak této zákeřné a finančně nákladné nemoci předejít, je nekouřit a vyhýbat se zakouřenému prostředí. Nezbytnou součástí je také zdravý životní styl, pravidelné kontroly u lékaře a prevence vzniku infekcí dýchacích cest (např. očkování proti chřipce).

Další informace o CHOPN včetně krátkého dotazníku, který zhodnotí současné dýchací potíže, jsou na webových stránkách www.dychani.cz. Dle TZ

Autor: zpracováno redakčně