Onkologie

Pink October 2013 – měsíc boje proti rakovině prsu


Kategorie: Onkologické aktuality 
04.říjen 2013
Říjen je celosvětově vyhlášen měsícem boje proti rakovině prsu. Poprvé byl takto nazván roku 1985 v USA jako NBCAM (National Breast Cancer Awerenes Month – měsíc národního povědomí o rakovině prsu) za spolupráce veřejných služeb, pacientských organizací, odborných lékařských sdružení a vládních agentur. Postupně byl zdůrazněn hlavní cíl – zvýšit informovanost a odpovědnost žen za své zdraví v prevenci i léčbě karcinomu prsu.

Několik slov k růžové barvě. V roce 1993 Evelyn Lauder, senior viceprezidentka Estée Lauder Companies, v souvislosti se založením nadace pro výzkum navrhla růžovou stuhu jako symbol boje proti rakovině prsu. Od té doby se používá pacientskými komunitami i nadacemi na celém světě k tomuto účelu růžová barva. Pořádají se koncerty, výstavy, běhy, procházky, růžově se osvětlují významné budovy apod. Také v České republice probíhá řada společenských a sportovních akcí pod označením „Říjen v růžové“. Pořádá je sdružení Mamma HELP, které je mj. také organizátorem i výstavy obrazů s tématem růžové stužky výtvarnice Renáty Drábkové, jejíž vernisáž se uskutečnila 3. 10. 2013 v atriu Paláce Křižík, Radlická 2, Praha 5. Výstava potrvá celý měsíc.

Výtěžek z prodeje obrazů a z aukce pořádané 15. října věnuje autorka sdružení Mamma Help,  největší pacientské organizaci, která se v České republice stará o ženy s karcinomem prsu a o zlepšení informovanosti široké veřejnosti o možnostech prevence a léčby tohoto nádorového onemocnění. Od roku 1999 poskytuje bezplatné poradenství a také bezpečné zázemí a podporu jak nemocným, tak rodinám pacientek. Tuto formu pomoci nabízí v síti svých MAMMA HELP CENTER: v Praze, Brně, Hradci Králové, Zlíně, Přerově, Plzni a v Olomouci.

 Na centra se v průběhu roku telefonicky či osobně obrátí stovky osob v psychické tísni v souvislosti s onemocněním, či s žádostí o radu nebo informaci. V roce 2012 bylo zaznamenáno více než 6 000 kontaktů. Odbornými garanty MH center jsou významní odborníci.
Mamma Help centrum v Praze kromě už od roku 2004 zajišťuje provoz bezplatné poradenské linky AVON proti rakovině prsu. Jako operátorky zde pracují vyléčené pacientky, jeden den v týdnu je na lince také onkolog a psycholog. Na Linku 800 180 880 se denně obrací v průměru 40 osob.
Pro členky sdružení – zaregistrováno je nyní 660 osob – organizuje Mamma HELP ozdravné a rekondiční pobyty, vzdělávací programy a řadu dalších projektů. Velmi úspěšné jsou také motivační kampaně Nezůstávej sama, Umíme žít naplno a Holky, už mi zase chutná.
Zdravé ženské populaci nabízí organizace, jejíž zakladatelkou a neúnavnou pracovnicí je Mgr. Jana Drexlerová, v současnosti ředitelka a místopředsedkyně sdružení, přednášky zaměřené na prevenci rakoviny prsu. Každým rokem v programu Využijte svého práva na preventivní prohlídky se proškolí v této organizaci víc než 2 000 žen a dívek. V projektu Říjen v růžové se připojuje k celosvětové osvětové kampani, jejímž cílem je boj proti rakovině prsu.

www.mammahelp.cz

Autor: zpracováno redakčně