Onkologie

Onkologický program ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze


Kategorie: Onkologické aktuality 
29.srpen 2013
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) zaujímá přední místo v komplexní péči o pacienty s onkologickým onemocněním a v řadě diagnóz je na místě prvním. Onkologickou klinikou VFN a 1. LF UK projde každý rok průměrně 1 200 nových pacientů a počet pacientů vyšetřených před, v průběhu a po ukončené léčbě je pak každý rok více než 30 tisíc.

Léčba onkologických onemocnění spadá do programu Diagnostika a léčba nádorových onemocnění, proto je jí věnována mimořádná pozornost a každoročně dochází k inovacím a rozvoji přístrojového vybavení.

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK je součástí definované sítě onkologických pracovišť v rámci Komplexního onkologického centra Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze a Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou. Komplexní onkologické centrum zajišťuje integraci základních a specializovaných onkologických modalit včetně radioterapie komplementárně prováděné na všech pracovištích tohoto centra. Zajištění plánované návaznosti základních léčebných modalit (chirurgie, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčba, biologická cílená léčba, podpůrná léčba) a funkčnost a akčnost specializovaných odborných týmů je základním předpokladem  léčebného úspěchu.

Podle objemu onkologické péče je VFN na čelním místě v ČR. V průběh posledních 5 let bylo ve VFN ve všech stadiích diagnostického a léčebného procesu evidováno celkem 43 945 nových pacientů s nádorovým onemocněním.  Ročně počítaná prevalence léčených přesáhla 24 200, měsíční prevalence činí v posledních letech průměrně cca 7 590 pacientů; z tohoto počtu  asi  2 250 pacientů má intenzivní protinádorovou léčbu.

VFN plní funkci onkologického centra i pro jiné regiony než pro Prahu a Středočeský kraj (zastoupení pacientů podle bydliště: hlavní město Praha 45 %, Středočeský kraj 27,5 %, ostatní 27,5 %). Vlastní pacienti podstupující ve VFN kompletní primární léčbu představují jen část onkologicky nemocných. Na vysokých  počtech léčených a následně sledovaných pacientů se podílí jednak rostoucí úspěšnost léčby a dále velký počet  pacientů docházejících za superspecializovanou centralizovanou léčbou a diagnostikou v různých fázích péče.

Celkově VFN přebírá 16 % všech pacientů již ve fázi primární terapie nádorového onemocnění a dalších 47 % v pozdějších fázích protinádorové péče a sledování (z toho je 11 % rovněž ve VFN intenzivně protinádorově léčeno).

Klinika zajišťuje pregraduální výuku mediků, bakalářské studium a je klinickou základnou pro postgraduální výuku a stáže v odbornosti klinické onkologie a znovu  používané radioterapie. Spolu s hrudní chirurgií, pneumologií je osou rozvíjejícího se hrudního centra. Akademickou prioritou je vědecko- výzkumná činnost.

V blízké budoucnosti bude provedena modernizace přístrojového vybavení radioterapie včetně instalace nového ozařovače pro tomoterapii, který bude využit zejména pro karcinomy plic, gynekologické nádory, karcinomy prostaty, karcinomy oblasti hlavy a krku, karcinomy prsu či karcinomy konečníku a slinivky břišní. Zároveň dojde k dalšímu rozšíření spolupráce s ÚVN LF UK, které nemá radioterapeutické zázemí.  (Dle TZ VFN).

www.vfn.cz

https://www.facebook.com/VFNPraha

Autor: zpracováno redakčně