Rostlinné omamné drogy


Kategorie: Aktuality Rostlinné omamné drogy 
18.červenec 2016

Nová studie z USA (Birmingham, Alabama) a z Austrálie (Victoria) svědčí ve funkčních zobrazovacích metodách o zmenšení objemu šedé hmoty mozkové v některých oblastech mozku po jednoměsíčním užívání opioidu – konkrétně morfinu v individuálně nastavených analgetických dávkách. Změny jsou prokazatelné již po několika dnech a byly předběžně publikovány elektronicky v časopise Pain Med 2015, Dec, 26.


Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
17.prosinec 2002
Catha edulis

Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
14.červen 2002
Do této skupiny patří houby obsahující jako účinnou látku psilocybin, případně psilocin. Jsou soustředěny v rodech Psilocybe, lysohlávka, Panaeolus, kropenatec a Stropharia. Mnohé z nich jsou známy i u nás.

Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
24.květen 2002
Pepřovník betelový (Piper betle)

Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
10.květen 2002
Datura stramonium

Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
26.duben 2002
Zatím není známo místo výskytu, v přírodě nebyla dosud nalezena. Spekuluje se, že jde o hybrid s jinými druhy kaktusů.

Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
26.duben 2002
Je příbuznější s Lophophora diffusa než s Lophophora williamsii. Obsah alkaloidů je ale odlišný, Uvádí se, že po požití této rostliny může dojít k poškození až otravě. Tato rostlina často připomíná Lophophora williamsii.

Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
22.březen 2002
Rostliny příbuzné Lophophora diffusa, ale stavbou a velikostí těla, barvou květu i místem a četností výskytu značně odlišné.

Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
22.březen 2002
Roste ve státě Qeretaro v kopcovitém až hornatém terénu, vyskytuje se na prudkých svazích až po roviny poblíž vodních toků tvořené naplaveninami.

Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
15.březen 2002
Rostlina je rozšířena v obrovském areálu středního a severního Mexika, ve státech San Luis Potosí, Nový Leon, Zacatecas, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua a v příhraničních oblastech amerického Texasu.