Novinky ze zdravotnictví


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
25.duben 2017

Pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) probíhá od 24. do 30. dubna Evropský imunizační týden. Celosvětová kampaň, připomínající důležitost prevence proti infekčním onemocněním, se koná letos již po dvanácté. Cílem Evropského imunizačního týdne je upozornit na existenci stále velkého potenciálu pro prevenci infekčních onemocnění. Veřejnost by měla věnovat pozornost zejména tzv. kolektivní imunitě. Podle aktuálního průzkumu* ale více jak polovina dotazovaných vůbec netuší, co si pod tímto pojmem představit a jaký má význam. 


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
20.duben 2017

Minulý rok Evropská léková agentura (EMA) schválila dva nové léky na Parkinsonovu chorobu – jeden generický a jeden inovativní. Přesto zůstává významným léčivým přípravkem téměř půl století stará aminokyselina levodopa, která nahrazuje chybějící dopamin. Farmaceutický průmysl má více než 30 výzkumných projektů na léky proti této chorobě. Velké naděje jsou vkládány do genové terapie.Tato situace byla připomenuta 10. dubna 2017, v  den, který je věnován  této chorobě.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.duben 2017

Dle TZ z dubna 2017: Společnost Sanaplasma, která v České republice provozuje devět center pro odběr krevní plazmy k jejímu následnému zpracování, dokončila společný projekt s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze (ÚVN) zajišťující centrální testování odebrané plazmy nejmodernějšími metodami v ČR. Donedávna bylo totiž nutné laboratorní testování vzorků plazmy zajišťovat v zahraničí, protože v ČR tyto technologie nebyly dosud k dispozici.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
13.duben 2017

Společnost Boehringer Ingelheim oznámila zařazení prvního pacienta do studie s PF-ILD. Studie zhodnotí účinnost a bezpečnost nintedanibu u pacientů s celou řadou progredujících fibrotizujících plicních onemocněních kromě idiopatické plicní fibrózy (IPF).


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
12.duben 2017

Na II. chirurgické klinice kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK byl úspěšně operován třístý pacient pro chronickou tromboembolickou plicní hypertenzi (CTEPH). Jedná se o unikátní a složitý mnohahodinový výkon, jehož principem je odstranění usazených organizovaných krevních sraženin z plicních cév. Operace se provádí v mimotělním oběhu, který je nutno na klíčovou část operace dokonce zastavit. Poškození mozku v této části operace lze předejít hlubokým podchlazením pacienta na hodnoty kolem 17 °C.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
03.duben 2017

Výsledkem světové spolupráce Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), české biotechnologické společnosti PrimeCell Therapeutics a korejské biotechnologické firmy HansBiomed budou léky pro léčbu osteoartrózy, revmatoidní artritidy a dalších závažných imunitních stavů. Celkové náklady výzkumu jsou odhadovány na 45 - 100 mil. Kč. Po klinických zkouškách by se měl buněčný lék k pacientům dostat nejpozději v roce 2019.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Nemoci a jejich příznaky 
30.březen 2017

Vzdělávací program Dialýza v praxi, jejímž dlouholetým podporovatelem je provozovatel dialyzačních středisek a výrobce dialyzačních technologií – společnost Fresenius Medical Care, přichází v tomto roce s dalšími důležitými tématy. V loňském roce se oblíbených a prakticky zaměřených seminářů zúčastnilo 350 lékařů, sester, techniků a biomedicínských inženýrů z dialyzačních pracovišť a jednotek intenzivní péče z celé České republiky.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
23.březen 2017

Místopředseda TOP 09 Leoš Heger navrhuje zásadně rozšířit pravomoci praktických lékařů při předepisování léků. Praktici by nově nemuseli své pacienty posílat k jinému odborníkovi a mohli by lék předepsat přímo. Díky našemu návrhu získají pacienti léky na jednom místě a bez často dlouhých objednacích lhůt u specialisty.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
10.březen 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

věnujte pozornost informaci o návrhu poslanců Rostislava Vyzuly (ANO) a dalších na vydání zákona o elektronizaci zdravotnictví a o změně zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Jedná se o poslanecký návrh, což umožňuje obejít podstatnou část legislativního procesu a přijmout návrh bez širší diskuse.

 


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Zajímavosti 
09.březen 2017

Podle posledních dostupných statistik trpí celosvětově obezitou více než 600 milionů dospělých. Obezita je zároveň závažným rizikovým faktorem rozvoje chronického onemocnění ledvin, které může vyústit až k nevratnému selhání ledvin. Světový den ledvin připadá na 9. březen 2017 a i v České republice se letos zaměří právě na edukaci o škodlivých následcích obezity a jejího vztahu k onemocnění ledvin.