Novinky ze zdravotnictví


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
19.září 2018

Všeobecná fakultní nemocnice je v současné době jeden z největších poskytovatelů zdravotních služeb pro pacienty nejen na území Prahy a Středočeského kraje, ale v řadě případů z celé České republiky. O tom svědčí i čísla: téměř 60.000 hospitalizací ročně a kolem 1 700 000 ambulantních vyšetření. Jednotlivá pracoviště jsou umístěna na území Prahy 2, Prahy 6, ale také na Zbraslavi. Dopravní obsluha těchto lokalit je velmi náročná a zahrnuje i dopravu nemocných. Pro transport nemocných ve stabilizovaném stavu má VFN, i díky Magistrátu hl. města Prahy, dostatečné vybavení.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
14.srpen 2018

Prevence a léčba chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) se stává stále významnější celosvětovou prioritou, také vzhledem k tomu, že Světová zdravotnická organizace (WHO) očekává, že do roku 2030 půjde o třetí nejčastější příčinu úmrtí. Koncem května 2018 se setkali ve Vídni přední odborníci při příležitosti konání konference CEE Respiratory Expert Forum s cílem diskutovat o nových poznatcích v léčbě CHOPN. Dvoudenní setkání s účastí více než 130 pneumologů ze 13 zemí uspořádala společnost Boehringer Ingelheim.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
10.srpen 2018

V posledních letech se čím dál častěji setkáváme s pojmem jednodenní chirurgie. Jednodenní péče na lůžku (JPL), jak zní oficiální název, představuje chirurgické oddělení s personálním 24hodinovým zajištěním lékařské i sesterské péče. Tato oddělení bývají co do počtu lůžek menší a umožňují tak individuálnější přístup, který pacienti oceňují. V důsledku využívání moderních chirurgických i anesteziologických postupů a metod lze hospitalizaci pacienta zkracovat na optimální dobu. Oficiální název sice zní Jednodenní péče lůžková, ale neznamená, že by pacient nutně musel být na oddělení jen 24 hodin.

 


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
08.srpen 2018

Na trh přichází nový lék pro ty, kteří trpí vysokým krevním tlakem a zároveň vysokou hladinou cholesterolu – ZAHRON COMBI od společnosti Adamed. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) schválil úhradu této fixní kombinace rosuvastatinu a amlodipinu od 1. 7.2018.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
02.červenec 2018

Dle TZ z května 2018 společnost Boehringer Ingelheim oznámila výsledky observační klinické studie probíhající v reálné klinické praxi, která měla za cíl zkoumat vliv změn dávkování léčivého přípravku afatinib na bezpečnost a účinnost u pacientů s pokročilým nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) s mutací receptorů epidermálního růstového faktoru (EGFR). Studie ukázala, že úprava dávky afatinibu zlepšila snášenlivost léku pacienty při zachování účinnosti léčby a snížení četnosti a intenzity nežádoucích reakcí. Tato zjištění, která jsou v souladu s klinickými studiemi, byla publikována online Americkou společností pro klinickou onkologii (ASCO) před její letošní výroční konferencí.

 


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Rakovina 
26.červen 2018

Nová česká studie přináší nová data o původci rakoviny děložního čípku – lidského papilomaviru (HPV) – ve středoevropské populaci zdravých žen. Poukazuje tak na další možnosti zvýšení citlivosti screeningu pomocí moderního testu založeného na analýze DNA HPV.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
06.červen 2018

Nemocní už by v budoucnu neměli nosit zprávy od odborných lékařů svému praktickému lékaři. Data praktikům automaticky a v reálném čase zašle elektronický systém eZprava. Úspěšně funguje na severu Čech a nově se připojuje Plzeňsko. eZpravu aktuálně používá asi 1000 zdravotnických subjektů včetně pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a spontánně přibývají další, uvádí předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
05.červen 2018

Pražská muzejní noc na 1. lékařské fakultě UK bude v sobotu 9. Června 2018 patřit veřejnosti. Opět budou mimořádně zpřístupněny sbírky Anatomického muzea v Anatomickém ústavu 1. LF UK, U Nemocnice 3, Stomatologického muzea v budově děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, a otevřen bude také magický Faustův dům, který je v současnosti sídlem Akademického klubu 1. LF UK.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
01.červen 2018

Dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci jednotlivých segmentů zdravotních služeb byla v letošním roce mimořádně úspěšná.  Vůbec poprvé v historii navíc došlo k dohodě mezi pojišťovnami a segmentem akutní lůžkové péče. Konsensu se dosáhnout nepodařilo pouze s lékárnami.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
21.květen 2018

Vydávání placent v porodnicích patří mezi jedno z kontroverzních témat, které hýbe ne snad českým porodnictvím, ale především se o něj v posledních letech zajímají samy rodičky. Nejedná se o novou problematiku, zato pravidelně vracející se a pokaždé doprovázenou o řadu nových názorů. Přestože hlavně z právního a legislativního hlediska není výklad zákona v této otázce jednoznačný, zaleží tedy na postoji jednotlivých porodnic. Nově tuto možnost nabízí i Porodnice Mělník, kdy za dodržení určitých přesně stanovených podmínek si rodičky mohou odnést placentu domů.