Novinky ze zdravotnictví


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
21.květen 2019

Téměř 20 % Čechů pomáhá svým rodinným příslušníkům a blízkým osobám, kteří z důvodu svého zdravotního nebo psychického stavu nejsou samostatní a soběstační. Nejčastěji se pečující starají o své nemohoucí rodiče, ale pomoc potřebují i děti a dospělí, kteří jsou chronicky nebo vážně nemocní. Péči potřebují také handicapovaní či blízcí se závažnějšími zdravotními nebo psychickými problémy. Pečující na rozdíl od profesionálních asistentů či zdravotníků svou práci dělají v domácím prostředí bez jakékoliv kompenzace a podpory, bez nároku na odměnu a mnohdy při práci, která je skutečně živí. Pečující přitom pokrývají až 90 % veškeré sociální a zdravotní dlouhodobé péče. 

 


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.květen 2019

Každý rok v České republice přibývá 10 000 osob, které prodělaly cévní mozkovou příhodou (mrtvici). To je stejné číslo, jako třeba počet obyvatel Litomyšle nebo pražského Starého Města. Každý šestý člověk v České republice na cévní mozkovou příhodu dokonce zemře.


Kategorie: Nemoci a jejich příznaky Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
18.květen 2019

Mozková mrtvice představuje v Česku druhou nejčastější příčinu úmrtí. Potenciální hrozbu je ale možné rozpoznat. Nejúčinnějším bojovníkem s mrtvicí a jejími následky je totiž čas. Světový den proti mozkové mrtvici (15. května)  vždy upozorňuje na hlavní varovné signály mrtvice, které není radno podceňovat. Stejně důležitá je následná rehabilitace a obnovení řeči. S tím pacientům a logopedům, zatím v testovací verzi, nově pomáhá digitální AfaSlovník, který podpořila Nadace Vodafone a jehož spoluautorka je Zuzana Hanibalová.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
16.květen 2019

Osmý ročník Světového dne přístupnosti letos připadá na 16. května 2019. Cílem je upozornit na překážky, na které lidé s různými typy omezení denně narážejí, a ukázat možnosti, jak je lze za pomocí technologií odstranit. Nadace Vodafone v posledních letech podpořila několik inovativních projektů, které zlepšují životy neslyšících, nevidomých i lidí na vozíku.  Digitální nástroje boří komunikační bariéry, zajišťují přístup k informacím, nebo nahrazují lidské smysly.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Choroby 
30.duben 2019

V těchto dnech – koncem dubna 2019 připravují praktici a pneumologové způsob, jak posílat pacienty, u kterých je riziko, že mají chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). V Česku jde o zhruba 300 000 lidí. Kdyby se jejich nemoc našla a léčila včas, nemusela by mít fatální následky. Z tohoto důvodu zahájilo Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR dvouletý screeningový program. Společně s lékaři chce plošně vyšetřit 7 000 rizikových Čechů – akci, která se v ČR provádí poprvé.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
26.duben 2019

Unikátní metodu zkoumání zralosti vajíček, na které pracoval tým vědkyně Zuzany Holubcové na reprodukční klinice Reprofit, otiskl prestižní mezinárodní odborný časopis Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Je to vůbec poprvé, kdy výsledky aplikovaného výzkumu tohoto pracoviště byly uveřejněny v prestižním odborném mediu a dostaly se na jeho titulní stranu. Ve světě reprodukční medicíny je to velká událost. Léčba neplodnosti v Česku má v zahraničí zvuk od dob profesora Pilky, zakladatele asistované reprodukce v Československu. A takové úspěchy tento zvuk ještě posilují.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
26.duben 2019

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie s drenáží Wirsungova vývodu je velmi složitý endoskopický výkon, kdy je pacientovi s diagnostikovaným zúžením vývodných cest slinivky zavedena drenáž, která předchází vzniku zánětu a tedy i bolestivých záchvatů slinivky břišní (akutní pankreatitidy).


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
25.duben 2019

Přebujelá administrativa krátí lékařům prostor pro pacienty – zabírá 40–50 % jejich času. Za největší žrouty času považují vypisování formulářů pro „sociálku“ či zpráv pro zdravotní pojišťovny. Říkají, že delší dobu stráví vyplňováním papírů než léčením pacienta. Za zbytečný „papír“ označují například lístek na peníze, ruční vyplňování formulářů pro vyšetření CT či magnetickou rezonancí, potvrzení o schopnosti studovat vysokou školu, povinná hlášení o spotřebovaných očkovacích látkách. O možných řešeních budou všeobecní praktičtí lékaři jednat na XIII. jarní interaktivní konferenci v Praze, kam se jich už  25. dubna 2019 sjede více než 1 400.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
22.duben 2019

Více než 6 miliónů lidí na celém světě trpí podle odhadů některou z poruch imunitního systému. Primárních imunodeficiencí (PID), jak se tyto poruchy souhrnně označují, existuje více než 380 typů a díky dokonalejším diagnostickým možnostem jejich počet stále narůstá. Světový týden primárních imunodeficiencí, který připadá na týden od 22.–29. dubna 2019 má za cíl zvýšit o nich povědomí veřejnosti. Heslem je: Postavme pacienty s primární imunodeficiencí do centra péče, která je jim poskytována. Po celém světě se proto budou konat vzdělávací a osvětové akce poukazující na důležitost holistického přístupu k péči o pacienty, zvýšení kvality jejich života a života jejich rodin.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
17.duben 2019

Hemofilie je vzácné dědičné onemocnění, které se vyznačuje významnou poruchou srážlivosti krve. Důsledkem toho může být pacient s nejtěžší formou nemoci, ohrožen na životě krvácením i v takovém rozsahu, s jakým si organismus zdravého člověka poradí. V případě úrazu je proto velmi důležité, aby osoby poskytující první pomoc a následné ošetření co nejdříve věděly, že poraněný trpí poruchou srážlivosti krve. V takové situaci totiž hemofilik vyžaduje specifické ošetření, spočívající především v nitrožilním podání srážecího faktoru a neodkladném transportu na nejbližší hematologické centrum.