Novinky ze zdravotnictví


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
20.červenec 2017

Před pěti lety se až 120 renomovaných partnerských institucí v USA rozhodlo podpořit iniciativu, jak do roku 2017 preventivně snížit o milion každoroční výskyt akutních srdečních příhod a cévních mozkových příhod v populaci. Jejich výskyt a mortalita se sice významně snížily od 60. let minulého století, ale za posledních pět let údaje zase již stagnují.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
18.červenec 2017

Plýtvání potravinami je v současné době hojně diskutovaným globálním problémem. Dle dat sesbíraných v projektu FUSIONS se v Evropské unii ročně vyhodí zhruba 88 milionů tun potravin. Češi přitom patří mezi největší plýtvače v Unii. Podle průzkumu se z českých domácností nejvíce vyhazuje ovoce, zelenina a pečivo. Pomoci změnit to by mohly šikovné aplikace do chytrých telefonů, o které má zájem více než pětina populace.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
17.červenec 2017

Nová data ze studie RE-CIRCUIT® ukazují na lepší bezpečnostní profil přípravku Pradaxa® (dabigatran-etexilát) ve srovnání s přípravkem warfarin u pacientů s fibrilací síní (FS) podstupujících katetrizační ablaci (KA). Pacienti s FS, kteří podstoupili KA a zároveň nepřerušovanou léčbu přípravkem Pradaxa® vykazovali méně závažných krvácení a nižší počet závažných nežádoucích účinků ve srovnání s těmi pacienty, kteří byli nepřerušovaně léčeni warfarinem. Výsledky byly prezentovány v rámci 66. výročního zasedání Americké kardiologické společnosti American College of Cardiology ve Washingtonu. Data byla zároveň zveřejněna v časopise New England Journal of Medicine.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
17.červenec 2017

Děti s tělesným handicapem často nemají možnost svobodného pohybu, rodiče je na invalidních vozíčcích mohou vzít pouze na taková místa, která mají vhodně upravený povrch. Ale děti, nejen ty zdravé, stále chtějí objevovat svět. Spolek Černí koně se rozhodl, že těmto dětem pomůže zažít kvalitní dětství a začal pro ně vyrábět speciální kola na ruční pohon. Tato kola se zde v České republice i ve většině zemí světa nedají koupit. Navíc, aby dětem byla tato kola co nejvíce přístupná, Černí koně hledají pro každé dítě sponzora, aby své kolo dostalo zcela zdarma.

 


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
14.červenec 2017

Výdaje na inovativní takzvané centrové léky nepředstavují i přes dynamický nárůst zásadní riziko pro český systém financování zdravotnictví. Celkové výdaje na léky, včetně inovativních, za posledních pět let stagnují nebo rostou jen velmi mírně. Upozornili na to účastníci specializovaného semináře Přínosy inovací ve zdravotnictví, který se konal 13. června v rezidenci Velvyslanectví USA. Souhrn informací ukázal, že se děje pouze redistribuce v relativně stabilním či mírně rostoucím rozpočtu na léky směrem k inovativním lékům.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
13.červenec 2017

Lidé trpící poruchami močení, nebo nekontrolovatelnými samovolnými úniky moči mají novou naději. Lékaři ve Fakultní nemocnici v Praze Motole totiž začali jako první v České republice využívat unikátní terapii pro léčbu potíží s močením. Ta prostřednictvím implantovaného neurostimulátoru a elektrických impulsů obnovuje normální funkci močového ústrojí.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
10.červenec 2017

Téměř tři čtvrtiny populace mají nějakým způsobem deformovanou nosní přepážku. Většina z nich to vůbec netuší, menší část trpí menšími či většími funkčními potížemi. Nejčastěji zhoršeným či obtížným dýcháním. Pro ně má řešení primář Oddělení otorinolaryngologie (ORL) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, MUDr. Radim Kaňa, Ph.D. Na tomto pracovišti nabízejí nejen samotnou chirurgickou úpravu nosní přepážky, ale zároveň jako jedno z mála pracovišť v ČR provádějí i estetickou korekci nosu, operaci nazývanou septorinoplastika (nebo rinoseptoplastika). Česky řečeno plastiku nosní přepážky a nosu zároveň.


Kategorie: Novinky ze zdravotnictví Aktuality 
07.červenec 2017

Moderní léčba, která se potřebným nedostane včas, může stát státní finance každoročně až stovky miliónů navíc. Zlepšení kvality života pacientů díky včasnému podání moderní léčby by eliminovalo náklady na následnou péči či vyplácení invalidních důchodů. Upozornili na to odborníci na semináři, který se konal ve zdravotnickém výboru poslanecké sněmovny pod záštitou Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) v červnu 2017. Například u nedostatečně léčené těžké formy lupénky až dvacet procent pacientů přijde o pracovní schopnosti, což má vysoké ekonomické dopady. S každou včas neléčenou pacientkou s rakovinou prsu, která zemře v produktivním věku, přijde společnost mimo lidský život - o pět milionů korun, které by přinesla její práce.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
04.červenec 2017

V červenci ( 23.- 27. 7. 2018) příštího roku se v Praze uskuteční prestižní kongres věnovaný dětské a dorostové psychiatrii a psychologii. Kongres celosvětové organizace International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions (IACAPAP), na kterém vystoupí přední světoví odborníci, se v regionu střední a východní Evropy uskuteční vůbec poprvé.  Tématem 23. ročníku je Porozumění rozmanitosti a jedinečnosti.


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví 
04.červenec 2017

Farmaceutická společnost Pfizer v České republice rozšiřuje své centrum sdílených finančních služeb (Global Financial Solutions Center). To by se mělo na začátku roku 2018 rozrůst o dalších čtyřicet nových zaměstnanců ze stávajících sto třiceti pěti. Společnost má zájem především o lidi s ekonomickým vzděláním se znalostí více světových jazyků. Finanční centrum v současnosti zajišťuje z Prahy podporu pobočkám ze třinácti zemí střední a východní Evropy, severní Afriky a Středního východu.