Knižní recenze a anotace


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
14.říjen 2017

Nakladatelství Alpress , edice Klokan, 2017, vydání první, str. 207


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
19.květen 2017

Vyšehrad, 2016, vydání první, str. 279

Z francouzského originálu přeložila Gabriela Kliková, předmluvu napsal prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
16.únor 2017

V prvním únorovém týdnu se v Restaurantu a hotelu Nebozízek uskutečnil slavnostní křest nového odborného knižního titulu Zdravotnictví a právo. Publikace je unikátní svým zaměřením i rozsahem a přináší podrobný přehled aktuální české legislativy ve zdravotnictví. Tuto událost si nenechali ujít přední představitelé obou oborů - právnického a zdravotnického. Byli přítomni:  paní Běla Gran Jensen, ministr zdravotnictví ČR, pan JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA., a rektor Univerzity Karlovy, pan prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr. Sc. Ti popřáli knize do vínku jen to nejlepší. Křtem provedla přítomné hosty moderátorka Pavlína Danková.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
27.leden 2017

Počátkem prosince 2016 byly slavnostně pokřtěny a uvedeny na odborný  čtenářský trh tři knihy nakladatelství lékařské literatury Axonite.


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
26.listopad 2016

Axonite, edice Medicinae peritus, 2016, vydání první, str. 144

Autoři popisují nové doporučené postupy při primoimplantaci náhrady kolenního kloubu.  Od vydání monografie Aloplastiky kolenního kloubu prof. MUDr. Vratislava Rybky, DrSc., prof. MUDr. Pavla Vavříka, CSc., a dalších odborníků uplynulo více než dvacet let. Během tohoto období došlo k prudkému rozvoji zobrazovacích metod, vzniku nových implantátů, přístrojové techniky i rozvoji operačních postupů a metod implantace.


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
13.červen 2016

Axonite CZ, druhé rozšířené vydání, 2016, str. 280, nová řada edice Medicinae peritus

 


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
26.únor 2016

Axonite, 2015, vydání první, str. 288
Editoři – profesor MUDr. Rokyta, DrSc., FCMA a profesor MUDr. Höschl, DrSc., FRC Psych. FCMA, předkládají soubor přehledných článků v rámci rozsáhlé mezioborové spolupráce, které vznikly na základě přednášek na kongresech České lékařské akademie. Bolest, tělesný a emoční zážitek, je vždy subjektivní. Účinná pomoc člověku trpícímu neztišitelnou bolestí je úkolem lékaře, ale často přesahuje jeho síly. Proto se hledají způsoby metody, přístupy, jak bolest odstranit nebo alespoň zmírnit. V publikaci najdeme názory, pohledy a zkušenosti odborníků mnoha specializací.


Kategorie: Aktuality Knižní recenze a anotace 
08.leden 2016

Europrint, 2015, vydání první, str. 224

Návod na dobrý životní styl s podtextem „skvělé recepty podporující dobrou náladu, paměť a jasnou mysl“ předložili tvůrci – český psychiatr prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., a autorka mnoha kuchařek a knih o etiketě. Vyšli z vlastních zkušeností, mezinárodních studií, historických postřehů i současných poznatků.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
23.červen 2015

Axonite, 2015, vydání první, str. 445

Kniha je logicky členěna – od morfologické klasifikace nádorů, zásad odběru materiálu k vyšetření, prediktivního vyšetření solidních nádorů i klinického využití solubilních nádorových markerů.


Kategorie: Knižní recenze a anotace Aktuality 
27.duben 2015

Axonite, Edice Asclepius, 2015, vydání první, str. 216.

Autoři podávají přehled současné farmakoterapie především pro praktického lékaře, který je navíc velice často vystaven dotazům nejen na účinnost léků, ale i na působení nejrůznějších doplňků stravy a zdravotnických prostředků.