Abstinence


Kategorie: Abstinence 
12.listopad 2013
Neexistuje pravidlo, které by pomohlo v odhadu, kdy se z častého popíjení alkoholu stane problém. Kdy se bez sklenky nedostaví spánek, kdy dosavadní jedna sklenka nestačí, kdy je třeba pít stále více a kdy se začne pít denně. Nemusí jít o opíjení, ale jde už o závislost, která poškozuje.

Kategorie: Abstinence 
16.září 2013
Česká republika dlouhodobě patří k zemím s nejvyšší spotřebou čistého alkoholu na hlavu v Evropě. Počet rizikově pijících osob se u nás odhaduje na více než půl milionu. Projekt adaptace metodiky SBI (screening and brief intervetion), která je již dnes v zahraničí (zejména USA) používána jako účinný nástroj prevence alkoholismu, si klade za cíl tento stav zlepšit.

Kategorie: Abstinence 
05.červen 2013
Závislost na alkoholu je chronické, zhoršující se a znovu se objevující onemocnění, které má pro pacienta negativní zdravotní, společenské, rodinné i pracovní následky. Příčiny jsou jak genetické, tak pocházejí z prostředí, v němž nemocný žije.

Kategorie: Abstinence 
08.březen 2013
Tisíce Evropanů závislých na alkoholu každým rokem zemřou, protože jejich choroba není léčena. V současnosti se v EU léčí méně než deset procent závislých na alkoholu a každý rok na závislost zemře zhruba 120 000 Evropanů ve věku mezi 15 a 64 lety. Kdyby počet léčených stoupl na 40 procent, pak podle odhadů bude zachráněno každoročně 11 700 nemocných.1

Kategorie: Abstinence 
15.říjen 2012
„Nedávná úmrtí po požití metylalkoholu poukázaly na problematiku konzumace alkoholu v Česku,“ upozornil MUDr. Petr Popov, předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně na TK počátkem října 2012 v Praze. Současné intoxikace metylalkoholem mohou být strašlivou shodou okolností, ale může to být také špička ledovce, projev problému zvaného alkoholismus, resp. projev problému vyvolaného alkoholismem. Podle údajů Světové zdravotnické organizace, které byly vydány letošního roku, je ČR stále na prvním místě ze všech zemí EU v roční spotřebě alkoholu s 16,61 litru čistého etylalkoholu na občana staršího 15 let. Do tohoto množství je započítáno 1,5 litru nelegálně získaného alkoholu.

Kategorie: Abstinence 
10.duben 2012
Na letošním Evropském psychiatrickém kongresu, který se konal začátkem března 2012 v Praze a kterému předsedal prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., bylo několik odborných bloků věnováno alkoholu, závislosti na něm i důsledkům problémového pití. Závislost na alkoholu je v současnosti na základě vědeckých důkazů považována mnohými odborníky za chronické onemocnění, pro něž má však současná medicína jen limitované terapeutické možnosti. Proto velký zájem vzbuzuje nová koncepce léčby alkoholismu a způsob, kterým lze snížit množství konzumovaného alkoholu. K této problematice se vrátil v Praze na TK 5. 4. 2012 profesor MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

Kategorie: Abstinence 
18.únor 2011
Research, únor 2011. Časté pití energetických nápojů, které jsou oblíbené mezi dospívajícími a mladými dospělými je významně spojeno s vysokým rizikem vzniku závislosti na alkoholu, jak prokázaly výsledky studie amerického týmu pod vedením Amelie R. Arii (ředitelka Centra pro zdraví a vývoj mladých dospělých na Univerzitě v Marylandu, USA). Závěry byly předběžně zveřejněny počátkem prosince 2010. Podrobnosti a detailní výsledky studie uveřejní časopis Alkoholism: Clinical and Experimental Ve studii byly zpracovány údaje získané od 1097 studentů univerzity (ve věku 20 až 23 let), u nichž odborníci zkoumali závislost na alkoholu (pomocí psychologického dotazníku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) a konzumaci energetických nápojů v průběhu posledních 12 měsíců.

Kategorie: Abstinence 
18.únor 2011
Ze zpráv WHO vyplývá nový náročný závazek veřejné zdravotní politiky pro ochranu životů a zdraví těch, kteří jsou závislí na alkoholu, jak zaznělo na jednání v Ženevě v únoru 2011. Škodlivé užívání alkoholu má odhadem na svědomí smrt 2,5 milionů lidí ročně, značný počet neschopných práce v důsledku chorob vzniklých z nadměrného požívání alkoholu a stále vzrůstající počty mladistvých závislých na alkoholu i v rozvojových zemích.

Kategorie: Abstinence 
27.prosinec 2010
Silvestr je dnem roku spojený s oslavou konce roku a nástupem roku nového, většinou spojenou s konzumací alkoholu. I v tyto sváteční dny je však nutné myslet na to, kdo a koho v jakém stavu z oslavy u přátel nebo v restauraci odveze bezpečně domů. Policejní statistiky každoročně vykazují na Nový rok výrazný počet dopravních nehod, způsobených řidiči, kteří požili alkohol.

Kategorie: Abstinence 
25.červen 2010
Slunce, moře a sangrie – zní to jako perfektní scénář pro prázdniny. Vstupujeme do vrcholné turistické sezóny a proto Forum zodpovědných výrobců lihovin (Forum PSR) připomíná, že takovýto koktail dokáže zruinovat nejenom dovolenou, ale i celý život.