Abstinence


Kategorie: Aktuality Novinky ze zdravotnictví Abstinence 
16.říjen 2018

Národní linka pro odvykání kouření provozovaná Českou koalicí proti tabáku, z. s. od 3. října 2018 pilotně poskytuje informace také lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým. Rozšiřuje se tak o Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Výhledově je v plánu rozšíření o další závislosti. Telefonní spojení zůstává stejné – bezplatná linka 800 350 000. Automatické rozhraní klienta po zadání volby nasměruje na konkrétní službu.


Kategorie: Aktuality Abstinence Dotazy na VZP 
24.srpen 2017

Hradí VZP preparáty (žvýkačky apod.), které pomáhají proti závislosti na nikotinu? A existuje nějaký lék s tímto určením? Odpovídá Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

 


Kategorie: Aktuality Abstinence Kouření 
31.květen 2017

Po mnohaletém projednávání vstoupí ve středu 31. 5. 2017 v platnost konečně zákon o veřejných prostorách bez kouře. Kouzlem nechtěného je tento den od roku 1988 Světovým dnem bez tabáku, který vyhlašuje již od roku 1988 WHO – Světová zdravotnická organizace. Letošním podtitulem je heslo: Tabák brání rozvoji.

 


Kategorie: Aktuality Abstinence Závislosti 
30.květen 2017

Závislost provází lidstvo od nejstarších dob. I dnes ovládá stovky milionů lidí a bude ovládat lidstvo i v blízké budoucnosti. Závislosti způsobují obrovské škody na lidském zdraví, ničí individuální osudy jednotlivců i celých rodin, způsobují ohromné ekonomické ztráty. Přitom největší problém nepředstavují jen nelegální drogy.


Kategorie: Abstinence 
12.listopad 2013
Neexistuje pravidlo, které by pomohlo v odhadu, kdy se z častého popíjení alkoholu stane problém. Kdy se bez sklenky nedostaví spánek, kdy dosavadní jedna sklenka nestačí, kdy je třeba pít stále více a kdy se začne pít denně. Nemusí jít o opíjení, ale jde už o závislost, která poškozuje.

Kategorie: Abstinence 
16.září 2013
Česká republika dlouhodobě patří k zemím s nejvyšší spotřebou čistého alkoholu na hlavu v Evropě. Počet rizikově pijících osob se u nás odhaduje na více než půl milionu. Projekt adaptace metodiky SBI (screening and brief intervetion), která je již dnes v zahraničí (zejména USA) používána jako účinný nástroj prevence alkoholismu, si klade za cíl tento stav zlepšit.

Kategorie: Abstinence 
05.červen 2013
Závislost na alkoholu je chronické, zhoršující se a znovu se objevující onemocnění, které má pro pacienta negativní zdravotní, společenské, rodinné i pracovní následky. Příčiny jsou jak genetické, tak pocházejí z prostředí, v němž nemocný žije.

Kategorie: Abstinence 
08.březen 2013
Tisíce Evropanů závislých na alkoholu každým rokem zemřou, protože jejich choroba není léčena. V současnosti se v EU léčí méně než deset procent závislých na alkoholu a každý rok na závislost zemře zhruba 120 000 Evropanů ve věku mezi 15 a 64 lety. Kdyby počet léčených stoupl na 40 procent, pak podle odhadů bude zachráněno každoročně 11 700 nemocných.1

Kategorie: Abstinence 
15.říjen 2012
„Nedávná úmrtí po požití metylalkoholu poukázaly na problematiku konzumace alkoholu v Česku,“ upozornil MUDr. Petr Popov, předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně na TK počátkem října 2012 v Praze. Současné intoxikace metylalkoholem mohou být strašlivou shodou okolností, ale může to být také špička ledovce, projev problému zvaného alkoholismus, resp. projev problému vyvolaného alkoholismem. Podle údajů Světové zdravotnické organizace, které byly vydány letošního roku, je ČR stále na prvním místě ze všech zemí EU v roční spotřebě alkoholu s 16,61 litru čistého etylalkoholu na občana staršího 15 let. Do tohoto množství je započítáno 1,5 litru nelegálně získaného alkoholu.

Kategorie: Abstinence 
10.duben 2012
Na letošním Evropském psychiatrickém kongresu, který se konal začátkem března 2012 v Praze a kterému předsedal prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., bylo několik odborných bloků věnováno alkoholu, závislosti na něm i důsledkům problémového pití. Závislost na alkoholu je v současnosti na základě vědeckých důkazů považována mnohými odborníky za chronické onemocnění, pro něž má však současná medicína jen limitované terapeutické možnosti. Proto velký zájem vzbuzuje nová koncepce léčby alkoholismu a způsob, kterým lze snížit množství konzumovaného alkoholu. K této problematice se vrátil v Praze na TK 5. 4. 2012 profesor MUDr. Cyril Höschl, DrSc.